Hướng dẫn sử dụng- Đăng nhập/ Đăng ký

Hướng dẫn – Đăng nhập/ Đăng ký

Mô tả:

Đăng nhập vào hệ thống FuniPos với tài khoản của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản hãy đăng kí theo hướng dẫn ngay sau đây.

Thao tác:

Truy cập vào website của FuniPos.

Màn hình đăng nhập

Màn hình đăng nhập

 

Khi bạn chưa có tài khoản, bạn có thể đăng nhập bằng 3 cách:

Đăng nhập với tài khoản Google:

  1. Chọn “Đăng nhập bằng Google”.
  2. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.

Đăng nhập với tài khoản Facebook:

  1. Chọn “Đặng nhập bằng Facebook”
  2. Đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn.

Đăng kí tài khoản:

  1. Chọn “Register”, trang web sẽ hiện lên form đăng kí tài khoản.
  2. Điền đầy đủ các trường thông tin trên form.
  3. Lưu bằng cách chọn “Register”.
  4. Khi có tài khoản FuniPos, bạn có thể đăng nhập bằng email và password bạn đã đăng kí ở trang này.
Màn hình form đăng kí

Màn hình form đăng kí

 

Đăng xuất

Ở header của trang web, bạn click chọn hình avatar, sau đó chọn “Đăng xuất”.

Hướng dẫn sử dụng- Đăng nhập/ Đăng ký 1

Header của trang web

 

 

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *