Hướng dẫn- Quản lý danh mục sản phẩm

Mô tả:

Danh mục sản phẩm rất cần thiết khi bạn kinh doanh, nó giúp bạn quản lý rõ ràng và dễ dàng các sản phẩm.

Trang Quản lý danh sách danh mục sản phẩm là nơi hiển thị danh sách các danh mục sản phẩm, bạn có thể thêm , xóa sửa các danh mục sản phẩm của mình từ đây.

Truy cập:

Quản lý cửa hàng > Danh mục sản phẩm.

Hướng dẫn- Quản lý danh mục sản phẩm 1
Màn hình Quản lý Danh mục sản phẩm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *