Hướng dẫn- Quản lý Topping/ Phần thêm

Mô tả:

Topping/ phần thêm là một nhân tố không thiếu được khi bạn kinh doanh F&B, quy luật tương tự cũng được áp dụng cho ngành hàng khác.

Đây là nơi hiển thị danh sách các Topping/ phần thêm bạn đang kinh doanh, dễ dàng sàng lọc và hiển thị đơn giản.

Truy cập:

Quản lý cửa hàng> Quản lý Topping/ phần thêm.

Hướng dẫn- Quản lý Topping/ Phần thêm 1
Màn hình Quản lý Topping/ phần thêm

Sắp xếp:

Bạn có thể chọn chế độ hiển thị sắp xếp theo:

  • “giá tiền topping/add-on” (từ thấp -> cao)
  • “tên topping/add-on” (từ a->z)
Hướng dẫn- Quản lý Topping/ Phần thêm 2


Tìm kiếm:

Để tìm kiếm nhanh sản phẩm, bạn có thể sử dụng ô tìm kiếm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *