Hướng dẫn sử dụng- Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Hướng dẫn sử dụng- Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

Mô tả: Khi bạn muốn cập nhật đầy đủ hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân thì hãy làm theo bước sau đây.

Thao tác:

Truy cập vào ” Hồ sơ cá nhân”

Cách 1: Truy cập từ Menu Homepage.

Click chọn vào chỗ hiển thị tên, avatar và email của bạn.

Hướng dẫn sử dụng- Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 1

Màn hình Homepage

Cách 2: Truy cập từ header của trang web.

Bạn có thể bấm vào bất cứ ô ứng dụng nào ở mục “Ứng dụng FuniPos”. Sau đó bấm vào avatar hiển thị ở header. Click chọn “Tài khoản”.

Hướng dẫn sử dụng- Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 2

Header của trang web

Màn hình hồ sơ cá nhân

Chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân

Hướng dẫn sử dụng- Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân 3

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin về bản thân. Sau đó click chọn “Cập nhật thông tin” để lưu.

Bạn có thể thay đổi ảnh đại diện. Click chọn “Thêm avatar mới” và chọn hình từ thiết bị của bạn.

 

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *