Hướng dẫn sử dụng – Quản lý sổ quỹ

Mô tả

Sổ quỹ (sở thu chi) là nơi lưu và quản lý tất cả những thông tin về các giao dịch liên quan đến tiền bạc dưới dạng phiếu thu và phiếu chi.

Phiếu thu: những ghi nhận liên quan đến khoản tiền thu vào (ví dụ: hóa đơn bán hàng, khoản nợ của khách…)

Phiếu chi: những ghi nhận liên quan đến khoản tiền bạn chi trả ( ví dụ: hóa đơn nhập hàng, khoản nợ của bạn với nhà cung cấp…)

Hướng dẫn babnj cách lọc và xem thông tin sổ quỹ (sổ phiếu thu/chi).

Truy cập

Quản lý cửa hàng> Thanh toán > Sổ quỹ

Màn hình Quản lý sổ quỹ với những biểu đồ , danh sách và công cụ lọc theo điều kiện giúp bạn kiểm soát dễ dàng và nhanh chóng.

Hướng dẫn sử dụng - Quản lý sổ quỹ 1
Màn hình Sổ quỹ

Lọc thông tin
Thanh điều khiển bên phải là nơi bạn có thể chọn các điều kiện và lọc ra các loại phiếu thu/ chi theo những điều kiện đó.

Thao tác

Bước 1: Chọn những điều kiện lọc. Có thể chọn bằng cách đánh dấu vào ô hoặc chọn những lựa chọn có sẵn.

Bước 2: Bấm icon “Tìm kiếm” và dữ liệu sẽ được tải ra.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *