Hướng dẫn sử dụng – Tạo Phiếu thu/ Phiếu chi thủ công

Mô tả

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo phiếu thu/ phiếu chi thủ công.

Truy cập

Để tạo Phiếu thu, truy cập

Quản lý cửa hàng> Thanh toán> Phiếu thu

Để tạo Phiếu chi, truy cập

Quản lý cửa hàng> thanh toán> Phiếu chi

Thao tác

Thao tác áp dụng chung cho tạo Phiếu thu/ chi thủ công

Bước 1: Click chọn nút “Tạo phiếu thu” / “Tạo phiếu chi”.

Bước 2: Điền các thông tin cần thiết vào form.

Hướng dẫn sử dụng - Tạo Phiếu thu/ Phiếu chi thủ công 1
Form Tạo phiếu thu/chi

Bước 3: Bấm “Lưu” và hoàn thành.

Chú thích một số mục

  • Ô chọn “Hạch toán kết quả kinh doanh”: click chọn khi bạn muốn tính khoản tiền này vào mục “Thu nhập khác” trong tính toán báo cáo lãi lỗ. Để trống khi bạn không muốn lưu.
  • Thể loại giao dịch: là tên loại giao dịch bạn thực hiện. Để thêm, xóa, sửa Thể loại giao dịch, mời bạn vào phần cài đặt.
  • Thời gian giao dịch: Thời gian xảy ra giao dịch ở thực tế, đây không phải là thời gian phiếu thu/chi được tạo trên hệ thống.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *