Hướng dẫn sử dụng – Thêm, xóa, sửa thông tin khách hàng

Mô tả

Phần này sẽ hướng dẫn bạn cách thêm , xóa, sửa thông tin khách hàng cần quản lý.

Truy cập

Quản lý quan hệ khách hàng > Thông tin khách hàng

Hướng dẫn sử dụng - Thêm, xóa, sửa thông tin khách hàng 1
Màn hình quản lý thông tin khách hàng

Thao tác

Thêm thông tin khách hàng

Bước 1: Click chọn “Thêm khách hàng mới”

Bước 2: Điền đầy đủ những trường thông tin hiển thị trong form.

Hướng dẫn sử dụng - Thêm, xóa, sửa thông tin khách hàng 2
Form Thêm thông tin khách hàng

Chú thích

  • Icon hình ngôi sao: dùng để đánh dấu khách hàng đặc biệt.
  • Ô tick chọn “Cho phép nhận email marketing”: thêm khách hàng vào danh sách người nhận email marketing.
  • Danh mục : Chọn loại danh mục khách hàng là “Khách lẻ ” hay “Khách sỉ”.

Bước 3: Bấm “Lưu” và hoàn thành!

Sửa thông tin khách hàng

Bước 1: Từ màn hình Quản lý thông tin khách hàng, click chọn vào khách hàng bạn muốn sửa.

Bước 2: Sửa thông tin và bấm “Lưu” để lưu thay đổi.

Xóa thông tin khách hàng

Bước 1: Từ màn hình Quản lý thông tin khách hàng, click chọn vào khách hàng bạn muốn xóa.

Bước 2: Bấm “Xóa” để xóa khách hàng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *