Hướng dẫn- Thêm, xóa, sửa Danh mục sản phẩm

Mô tả:

Hướng dẫn thao tác thêm, xóa, sửa danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm sẽ hiển thị để bạn chọn khi “Thêm sản phẩm”

Hướng dẫn- Thêm, xóa, sửa Danh mục sản phẩm 1
Hiển thị danh mục sản phẩm

Thao tác:

Truy cập: Quản lý cửa hàng > Danh mục sản phẩm

Thêm Danh mục sản phẩm:

  • Bấm “Thêm mới”
  • Điền đủ thông tin trên form.
  • Bấm “Lưu”.
Hướng dẫn- Thêm, xóa, sửa Danh mục sản phẩm 2
Form thêm Danh mục sản phẩm

Sửa Danh mục sản phẩm:

  • Từ màn hình Quản lý danh mục sản phẩm, click chọn vào danh mục sản phẩm bạn muốn sửa.
  • Màn hình chỉnh sửa hiển thị và bạn sửa thông tin cần sửa.
  • Bấm “Lưu”.


Xóa Danh mục sản phẩm:

  • Từ màn hình Quản lý danh mục sản phẩm, click chọn vào danh mục sản phẩm bạn muốn xóa.
  • Màn hình thông tin chi tiết hiển thị và bấm “Xóa”.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *